In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Ik heb geprobeerd om mijn privacyverklaring op een zo duidelijk mogelijke manier te verwoorden. Mocht je toch vragen hebben, dan kun je mij bereiken via info@mirandavansteekelenburg.nl.


Welke gegevens verzamel ik?

De gegevens die ik (mogelijk) van jou verzamel zijn alleen de gegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt via de telefoon, per mail, tijdens het invullen van een aanvraagformulier of mondeling tijdens de afspraak.

Dit kunnen de volgende gegevens van jou en eventueel jouw baby zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Medische bijzonderheden en/of klachten


Waarom gebruik ik deze persoonsgegevens?

Ik verwerk jouw (medische en privé) gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de behandeling goed op jouw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen de klachten en de oorzaak ervan.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van de betaling.


Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij er speciale omstandigheden zijn waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Indien ik het noodzakelijk acht om contact op te nemen met een zorgverlener waarbij jij of jouw baby in behandeling is, zoals een huisarts, consultatiebureau of fysiotherapeut, dan vraag ik hiervoor jouw toestemming. Ook zal ik hierbij vermelden waarom ik informatie op wil vragen of informatie wil delen.


Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Ik gebruik functionele cookies om mijn website beter te laten werken en analytische cookies voor een beter gebruiksgemak.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Wil je meer weten over cookies, kijk dan op de website van ConsuWijzer.

Mijn website gebruikt Google Analytics om jouw sitegebruik te registreren. Ik gebruiken de opgeslagen gegevens om bezoekstatistieken over mijn website te verzamelen en hiermee verbeteringen door te voeren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Hierdoor kan ik jou niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het beleid van Google Analytics.

Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via jouw browserinstellingen. Gebruik de help-functie van deze browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Houd er rekening mee dat veel websites hierdoor niet optimaal kunnen functioneren.

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Deze externe websites kunnen ook gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Bewaartermijn

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens die ik alleen gebruik om te antwoorden op een bericht dat je aan mij hebt gestuurd middels het contactformulier, wordt binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie verwijderd.

De gegevens in mijn administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Je kunt mij te allen tijde verzoeken om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Miranda van Steekelenburg praktijk voor VoetreflexPlus en babymassage.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gangbaar computerbestand.

5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@mirandavansteekelenburg.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat tevens per e-mail laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Ik behoud mij het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Miranda van Steekelenburg praktijk voor VoetreflexPlus
Heulweg 11
2291 BW Wateringen
06 – 10 53 13 67
info@mirandavansteekelenburg.nl

Versie mei 2022